Vår historie

Friele har over 220 års historie, og har gjennom tidene drevet med både import av skinn og kolonialvarer, ølbrygging og skipsrederi, men det var til slutt kaffe som skulle bli den største kilden til suksess for selskapet.

Friele starter butikk i Steinkjeldergaten

1799

Hvis man leste "Bergens Adressecontoirets Efterretninger" i 1794 ville man stadig sett annonser hvor "Friele på Torvet" tilbød humle, rosiner, korinter, sitroner og andre varer som neppe stammet fra norske produsenter. Handelsbrevet på denne virksomheten var skrevet ut i Herman Frieles (1763 – 1843) navn. I prinsippet kunne ikke en kvinne på denne tiden eie et forretningsforetak.

LES MER >

Forretningen går i arv

1835

I 1835 solgte Herman Friele "Steinkjelderen" til sønnen Berent Friele, som da var 25 år og den yngste av Frieles 18 barn! Han la ned ølvirksomheten som var blitt et ulønnsomt virksomhetsområde.

LES MER >

Friele blir til B. Friele & Sønner

1861

I 1861 lot Berent Friele sønnen Herman Friele II og svigersønnen Alexander B. Grieg bli medeiere i bedriften (firmaet fikk da navnet B. Friele og Sønner). Herman Friele II bygget opp en stor grossisthandel ved siden av detaljhandelsvirksomheten.

Kaffen ble kjent i Norge allerede ved slutten av 1600-tallet, men fikk sitt gjennombrudd først på 1800-tallet. Rundt 1840 - 1850 hadde kaffe rukket å bli en veletablert drikk i Norge.

Friele åpner sitt første maskinbrenneri

1893

I 1893 var Frieles første maskinbrenneri ferdig. Man begynte da å selge kaffen ferdig brent slik at forbrukerne ikke risikerte å brenne kaffen i stykker.

LES MER >

Friele tar i bruk ny teknologi

1911

I 1911 tok B. Friele og Sønner, som det første norske kaffebrenneri, i bruk elektrisitet til brenningen av kaffe. Etter en tids bruk viste det seg at elektrisitet ikke var velegnet som varmekilde til brennerne, derfor tok man i bruk gassbrennere i 1925.

LES MER >

Frieles Frokostblanding blir lansert

1938

I 1938 ble Friele Frokostblanding lansert. Idéen er antakelig kommet fra USA, der firmaet A&P hadde hatt kaffemerket "Eight o´clock" i rød pose allerede siden 1880 med stor suksess.

LES MER >

Fellesimport av kaffe

1939

I 1939 preget urolighetene rundt andre verdenskrig verdensmarkedet. Det ble vanskelig å få varer til Norge. Som en løsning på dette begynte kaffeprodusentene i Norge å innføre kaffe samlet. Friele vegret seg for å selge fellesimportkaffe under Friele-navnet og kalte den derfor for «Fricokaffe».

LES MER >

Fra grossist til kaffeprodusent

1966

I 1966 sluttet Friele med engros-virksomheten og satset kun på kaffeproduksjon. Dette viste seg å være en strategisk riktig avgjørelse. Mange av de andre Bergensgrossistene gikk sammen under navn som Univest, Migrofa og Køff.

LES MER >

Fra lokal til nasjonal leverandør

1976

Frem til midten av 80-tallet solgte Friele mesteparten av sin kaffe på Vestlandet og i Nord-Norge. Dette hadde tradisjonelt vært grossistfirmaets kjerneområder.

LES MER >

Ny moderne kaffefabrikk

1981

I 1980 overtok Herman Friele jr. (V) som daglig leder av Kaffehuset Friele etter sin far, Herman Friele IV. I 1981 flyttet Friele til Midtun, 10 km fra Bergen. I løpet av årene 1981 til 2000 økte kaffevolumet fra 4 800 til 12 000 tonn. Veksten førte til at fabrikken måtte utvides to ganger etter at den flyttet inn i de nye lokalene på Midtun. Første gang i 1994 da det ble bygget et eget bygg for råkaffe-behandling, og senere i 1997 da det ble investert i nytt maltkaffeanlegg.

Maskinparken har i løpet av de siste årene blitt fornyet, og fabrikken på Midtun fremstår i dag som en av Europas mest moderne.

Kaffehuset Friele blir Jacobs Douwe Egberts (JDE)

2015

6. juli 2015 ble en merkedag for Kaffehuset Friele. Da ble selskapet en del av verdens største rendyrkede kaffeselskap, og skiftet navn til JACOBS DOUWE EGBERTS NORGE AS.

Ledende kaffemerke i Norge

2022

Kaffen bærer fortsatt merkenavnet Friele og mesteparten blir fortsatt produsert på vårt anlegg i Bergen, av de samme menneskene og med den samme lidenskapen for kaffe.

Friele-merkevaren er blant de største nordiske merkevarene i Norden for JDE. Våre lokale eksperter driver med stadig produktutvikling og innovasjon i samarbeid med våre eiere i Nederland. Friele er fortsatt den sterkeste merkevaren innen kaffe i det norske markedet.