Vi i Friele er bevisste vårt samfunnsansvar og jobber kontinuerlig med å forbedre våre produkter, redusere vår miljøpåvirkning og forbedre kaffebøndenes arbeidsforhold. Vår målsetning er at vi innen 2025 skal ha 100 % ansvarlig innkjøp av kaffe.  

MiljÃļansvar

Friele er bevisst sitt miljøansvar. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger.

Samfunnstiltak

Vi i Friele ønsker å gi tilbake til samfunnet, både lokalt i Norge og der hvor kaffen vår produseres.

Sertifiseringer

Sertifisering bidrar til å legge forholdene til rette for ansvarlig kaffedyrking og kaffehandel.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gir føringer for hvordan vi skal oppføre oss mot våre leverandører og kontraktspartnere.

Common Grounds

JDE sitt program for bærekraft bidrar til å forbedre de sosiale og miljømessige forholdene i produksjonslandene.