Vi i Friele er bevisste vårt samfunnsansvar og jobber kontinuerlig med å forbedre våre produkter, redusere vår miljøpåvirkning og forbedre kaffebøndenes arbeidsforhold. Vår målsetning er at vi innen 2025 skal ha 100 % ansvarlig innkjøp av kaffe.

Miljøansvar

Friele er bevisst sitt miljøansvar. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gir føringer for hvordan vi skal oppføre oss mot våre leverandører og kontraktspartnere.

Samfunnstiltak

Vi i Friele ønsker å gi tilbake til samfunnet, både lokalt i Norge og der hvor kaffen vår produseres.

Common Grounds

JDE sitt program for bærekraft bidrar til å forbedre de sosiale og miljømessige forholdene i produksjonslandene.

Sertifiseringer

Sertifisering bidrar til å legge forholdene til rette for ansvarlig kaffedyrking og kaffehandel.

Bærekraftig merkevare

Norske forbrukere oppfatter Friele som den mest bærekraftige merkevaren innen kategorien drikkevarer.