1966 Fra grossist til kaffeprodusent

I 1966 sluttet Friele med engros-virksomheten og satset kun på kaffeproduksjon. Dette viste seg å være en strategisk riktig avgjørelse. Mange av de andre Bergensgrossistene gikk sammen under navn som Univest, Migrofa og Køff.

Overgangen skyldtes at Bergen ikke lenger fungerte som knutepunkt for handelen. Utbyggingen av bilveiene gjorde at Bergen mistet sin posisjon som kommunikasjonsknutepunkt. Det førte til at Bergen ble en utkant i forhold til store deler av landet.

I perioden 1965-1969 økte Friele kaffeomsetning til det dobbelte.
Dette skyldtes flere forhold, men befolkningsvekst og bedret økonomi i husholdningene var hovedårsakene. I tillegg var antallet kaffeprodusenter betydelig redusert, slik at de gjenværende produsentene fikk et større kundegrunnlag.