1911 Friele tar i bruk ny teknologi

I 1911 tok B. Friele og Sønner, som det første norske kaffebrenneri, i bruk elektrisitet til brenningen av kaffe. Etter en tids bruk viste det seg at elektrisitet ikke var velegnet som varmekilde til brennerne, derfor tok man i bruk gassbrennere i 1925.

I perioden 1895 - 1914 registrerte Friele 5 forskjellige varemerker. Det virker som om Friele var den eneste kaffeprodusenten som var bevisst på å beskytte merkene sine mot etterlikninger. Kaffen ble på denne tiden solgt i løs vekt, og ble oppbevart på store metallbeholdere i butikkene. Kundene fikk kaffen hjem i gråpapir poser som etter hvert ble utstyrt med trykk. Kun den mest eksklusive kaffe ble pakket i egne poser med fargetrykk.