ETISKE RETNINGSLINJER

Friele er en integrert del av verdens ledende kaffeselskap Jacobs Douwe Egberts (JDE).

JDE sine etiske retningslinjer forteller hvordan vi skal oppføre oss som medarbeidere mot hverandre og mot våre leverandører og kontraktspartnere.
De etiske retningslinjene gir informasjon om hvordan eventuelle brudd på disse retningslinjer skal håndteres, samt hvordan sensitive opplysninger om ansatte og forbrukere skal håndteres.

JDE sine etiske retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct) omhandler ulike områder, bl.a. relatert til arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Disse retningslinjene stiller krav til våre leverandører om miljø og sosiale forhold, og bidrar til forbedringstiltak slik at leve- og arbeidsvilkårene til kaffe bøndene blir bedre.

Retningslinjene bygger på sentrale FN- og ILO-konvensjoner.