MILJØANSVAR

Friele er bevisst sitt miljøansvar, og vi arbeider kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen våre arbeidsområder.

Ved vår fabrikk i Bergen, som produserer mesteparten av Friele-produktene, arbeides det kontinuerlig med å redusere vår miljøpåvirkning. Fabrikken bruker 100% sertifisert grønn vannkraft og er planlagt overgang fra LNG gass til biogass innen utgangen av 2022. Dette vil føre til utelukkende grønne energikilder til produksjon av kaffe i vår fabrikk.

I september 2022 ble fabrikken klimanøytral ihht PAS 2060-standarden.

Klimanøytral produksjon innebærer at klimagassutslipp fra produksjonen reduseres til null, enten ved reduserte utslipp og/eller kjøp av klimakvoter i andre prosjekter. For fabrikken i Bergen betyr det at man støtter et solcelleprosjekt i India.

Selv om fabrikken i Bergen ble klimanøytral (ihht PAS 2060-standarden) først i september 2022, har det lenge vært gjennomført klima/energibesparende tiltak:

 • Overskuddsvarme fra kjølerne brukes til å varme opp turbinbygningen (2002)
 • Installert resirkuleringsløsning i ventilasjonssystem på møller (2004)
 • Overgang til bulkmottak som reduserte antall forsendelser av grønn kaffe (2009)
 • Overgang fra olje til naturgass (2009)
 • Installerte nye ventilasjonssystemer i kontorer og fabrikkbygninger (2010)
 • Innført varmegjenvinning/spill varme fra kaffebrenner (2012)
 • Sertifisert av Miljøfyrtårn (2012)
 • Oppgraderte pakkemaskiner som reduserte kartong-forbruk (2013)
 • Utskiftning til LED belysning (2018)
 • Etablert energiledelsesgruppe i samarbeid med Entro (2019)
 • Erstattet fryserom med mindre fryseskap (2019)

 

Pågående energi/klima prosjekter:

 • Kontinuerlig utskifting til LED lys
 • Gjenvinning av spill varme fra kaffebrennerne til oppvarming og varmt vann
 • Energiledelse for optimalisering av energiforbruket.
 • Reduksjon av transport av avfall
 • Økologisk avfall gjenbrukt som fiskefor
 • Skifte fra naturgass til klimavennlig biogass i brenneprosess (2022)

 

Miljøstyrings-system (ISO 14001)

Friele er sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2011. I 2022 ble fabrikken i Bergen sertifisert ihht standarden ISO 14001 som er en bedre og mer tilpasset miljøsertifisering for produksjonsbedrifter, med fokus på kontinuerlig forbedring i miljøarbeidet.

Målet med miljøstyringssystemet er å forhindre eller redusere negative konsekvenser for miljøet, samt negative konsekvenser fra miljøet på organisasjonen.

Miljøstyringssystemet bidrar til å oppfylle våre samsvarsforpliktelser og sikre at vi er klar over interessentenes forventninger til oss, slik at vi kan planlegge å oppfylle dem.

Strukturen hjelper oss med å oppdage risiko og muligheter knyttet til våre miljøprestasjoner, slik at vi kan få på plass handlingsplaner for å nå våre mål og fortsette å forbedre oss.

 

Emballasje-
håndtering

Vi er medlem i Grønt Punkt Norge som tar ansvar for emballasjehåndtering.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gir føringer for hvordan vi skal oppføre oss mot våre leverandører og kontraktspartnere.