GRĂ˜NT PUNKT

Grønt Punkt Norges hovedoppgave er å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av sin egen ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Friele er medlem i Grønt Punkt Norge. Bedrifter som er medlem kan benytte Grønt Punkt logo på emballasjen som dokumentasjon på medlemskap, samt merking med symboler for riktig kildesortering. 

Som følge av økende problemer med avfallsdeponering over hele Europa, vedtok EU i 1994 det såkalte emballasjedirektivet. Direktivets grunnleggende prinsipp er at forurenser - dvs næringslivet - betaler.

Kildesortering av vår kaffe-emballasje

Bruk av emballasje er en forutsetning for å få et godt produkt frem til forbrukerne. I tillegg stiller handelen strenge krav til ytteremballasjens bæreevne for å sikre en hensiktsmessig distribusjon av varene, samt at den gjør det enkelt og lett å eksponere innholdet. 

Friele arbeider kontinuerlig for å redusere emballasjemengden, samt å velge de emballasjetyper som er mest miljøvennlige. Samtidig er det en forutsetning at den emballasje som brukes må tilfredsstille visse kvalitetskrav, slik at varene har den best tenkelige kvalitet når de kommer frem til forbrukeren. 

Vi oppfordrer alle våre kunder til å kildesortere avfallet. Våre kaffeposer ble inntil juni 2018 anbefalt kildesortert som plast. Ny anbefaling fra Grønt Punkt tilsier nå at våre kaffeposer, som er en blandingsemballasje bestående av plast og et tynt forstøvet aluminiums-sjikt, noe som fører til bedre holdbarhet - bør kastes i restavfallet og benyttes til energigjenvinning. Vi har derfor endret våre pakninger med oppdatert informasjon i tråd med denne anbefaling.

For øvrig arbeider vårt moderselskap JDE med en plan om at all emballasje skal være fornybar innen 2025.

Kartonger skal kildesorteres som papp og papir.