VÅRT PROGRAM FOR BÆREKRAFT

Common Grounds

Common Grounds er JDE sitt program for bærekraft som er utviklet i samarbeid med Rainforest Alliance for å kontinuerlig forbedre de sosiale og miljømessige forholdene hvor kaffe blir produsert. Med dette programmet tar JDE en aktiv rolle gjennom spesifikke forbedringsprosjekter i ulike produksjonsland. Våre spesifikke prosjekter i Colombia og Honduras er en del av Common Grounds.

 

Bærekraftig landbruk

Landbruk som sikrer jorden for fremtidige generasjoner.

Likestilling

Fremme like muligheter og forbedring av arbeidsforhold som vil gi bedre levevilkår for kvinner, barn og ungdommer. 

Lønnsomt landbruk

Kompetansebygging som gjør kaffedyrking lønnsomt for bøndene.