1976 Fra lokal til nasjonal leverandør

Frem til midten av 80-tallet solgte Friele mesteparten av sin kaffe på Vestlandet og i Nord-Norge. Dette hadde tradisjonelt vært grossistfirmaets kjerneområder.

I 1976 begynte Friele å gjøre de første fremstøtene mot Østlands-markedet, og dette skulle bli en tidkrevende prosess. I 1985, etter 9 års bearbeiding av Østlands-markedet hadde Friele knapt 2 % markedsandel på Østlandet.

I 1985 hadde Friele totalt 11-12 % markedsandel på landsbasis. Denne posisjonen hadde firmaet hatt siden begynnelsen på 1970-tallet. I løpet av 90-tallet ble Friele Norges største kaffeprodusent. Den positive utviklingen har blant annet sammenheng med at Friele i denne perioden fikk et godt samarbeid med de fleste nasjonale kjeder, både på dagligvare- og storkjøkkenmarkedet.