1835 Forretningen går i arv

I 1835 solgte Herman Friele "Steinkjelderen" til sønnen Berent Friele, som da var 25 år og den yngste av Frieles 18 barn! Han la ned ølvirksomheten som var blitt et ulønnsomt virksomhetsområde.

Importen av kaffe, sukker og sirup utgjorde en stadig større andel av virksomheten. Frieles import utgjorde i 1835 nesten 20 % av kaffen og 21 % av sukkeret som ble konsumert i Bergen. I 1854 begynte Friele som første kaffeforhandler å direkte importere kaffe fra Brasil.