RĂ…KAFFE

Vi kjøper råkaffe fra mange forskjellige kaffeprodusenter rundt om i verden. Det er viktig at vi lagrer og behandler råkaffen med forsiktighet slik at kvaliteten beholdes i alle ledd. Vi mottar det meste av råkaffen i bulk containere. Det vil si at råkaffen leveres i en 21 tonns container med en innerpose. Dette krever stor lagringskapasitet. På fabrikken i Bergen har vi totalt 47 siloer med totalkapasitet på over 2 millioner kilo råkaffe!

Før råkaffen sendes med skip til Europa blir en skipningsprøve testet og godkjent av JDE Coffee & Tea Sourcing i Utrecht. Containerne fraktes med containerskip fra opprinnelseslandet til kontinentet (Hamburg/Rotterdam). Herfra sendes kaffen med skip til Bergen. Transittiden er fra 3 til 5 uker. I Bergen blir containerne satt på depot på havnen til vi henter dem til vårt siloanlegg. Containerne kjøres på henger, og kaffen tømmes direkte i en mottaksbeholder. Her tas det ut en prøve under tømming, en såkalt «drip sample», som igjen må godkjennes av vårt smakspanel før kaffen sendes videre til en av de store siloene.

Friele-Fabrikken_50_468x348.jpg