MØLLERIET

Etter brenning må kaffen hvile i minst 6 timer før den kan kvernes i mølleriet. Prosessen skjer i store møller med stålvalser som skjærer kaffen i små biter. Ved å justere avstanden mellom valsene forandres malingsgraden (til f.eks filtermalt, presskannemalt eller kokemalt).

Innstillingene på møllene justeres digitalt. Vi tar fortløpende ut prøver fra alle maskinene for å sjekke at malingsgraden er riktig. Vi har 3 møller, som hver har en kapasitet på ca 4000 kg malt kaffe i timen!