BRENNING

Vi har 3 brennemaskiner som til sammen har en kapasitet på 8000 kg kaffe i timen. Kaffen blir brent ved en temperatur på mellom 210 – 230 grader i ca 6 minutter avhengig av ønsket brennegrad. Brenningen skjer ved at skålen som kaffen ligger i roterer med stor hastighet samtidig som store mengder varmluft blåses inn fra toppen. Dermed flyter kaffebønnene på en varmluftsstrøm, og vi får en jevn og stabil brenning. Etter endt brenning blir kaffen tømt ut av skålen og avkjølt med vann og luft for å stoppe brenneprosessen. 

Før kaffen sendes videre til mølleriet går den gjennom en såkalt steinutskiller for å sikre at ikke steiner og liknende kommer inn i kverneprosessen. Når kaffen er ferdig kvernet sendes den så videre til pakkeriet.