Friele Fra 1799 til i dag

Friele har eksistert i over 210 år og vi har samlet mange gode fortellinger underveis.

Friele Fra 1799 til i dag

Friele på Torvet

Friele på Torvet

Det var Frieles hustru, Bergitha Morup Friele som drev butikken på Torvet når Friele seilte på de syv hav som skipper på briggen "Venskab...

Les mer om Friele på Torvet

Kaffe blir kultur

Kaffe blir kultur

Kaffen ble kjent i Norge allerede ved slutten av 1600-tallet, men fikk først sitt gjennombrudd på 1800-tallet.

Les mer om Kaffe blir kultur

Forretningen går i arv

Forretningen går i arv

I 1835 solgte Herman Friele "Steinkjelderen" til sønnen Berent Friele, som da var 25 år gammel og den yngste av Frieles 18 barn.

Les mer om Forretningen går i arv

Brent kaffe - en ny epoke

Brent kaffe - en ny epoke

I 1861 lot Berent Friele sønnen Herman Friele II og svigersønnen Alexander B. Grieg bli medeiere i bedriften (firmaet fikk da navnet B. F...

Les mer om Brent kaffe - en ny epoke

Mellomkrigsårene

Mellomkrigsårene

På denne tiden var kolonial- og grossistfunksjonene blitt mer nyanser.

Les mer om Mellomkrigsårene

Norge 1939-1960

Norge 1939-1960

I 1939 preget urolighetene rundt andre verdenskrig verdensmarkedet. Det ble vanskelig å få varer til Norge. Kaffe var blant de produktene...

Les mer om Norge 1939-1960

Spesialisering

Spesialisering

I 1966 sluttet Friele med engrosvirksomheten og satset kun på kaffeproduksjon. Dette har i ettertid vist seg å være en strategisk riktig ...

Les mer om Spesialisering

Færre kaffeprodusenter

Færre kaffeprodusenter

Herman Friele IV som tok over som leder fra 1946 hadde i løpet av årene før og etter krigen tilegnet seg rike kunnskaper om kaffe gjennom...

Les mer om Færre kaffeprodusenter

Fra lokal til nasjonal leverandør

Fra lokal til nasjonal leverandør

Frem til midten av 80-tallet solgte Friele mesteparten av sin kaffe på Vestlandet og i Nord-Norge. Dette hadde tradisjonelt vært grossist...

Les mer om Fra lokal til nasjonal leverandør

Europas mest moderne kaffefabrikk

Europas mest moderne kaffefabrikk

I 1981 flyttet Friele til Midtun 10 km fra Bergen. I løpet av årene 1981 til 2000 har kaffevolumet, som produseres, økt fra 4800 til 12 0...

Les mer om Europas mest moderne kaffefabrikk