Det Norske Veritas

Det Norske Veritas

Det Norske Veritas sertifiserer Friele for Matsikkerhet og er en ny standard for Matsikkerhet - ISO 22000 avløser BRC standard. Vi har siden 2005 vært sertifisert etter BRC standard, men har nå valgt å bli sertifisert etter ISO 22000. Begge omfatter retningslinjer for produksjon av trygg mat, men i ISO 22000 er regelverket bedre tilpasset vår type produksjon og vår type produkt.

ISO 22000 sertifikat

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et sertifiseringsprogram som støttes og anbefales av Miljøverndepartemenetet. Friele har vært gjennom en miljøanalyse og oppfyller definerte miljøkrav som kreves for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn Bedrift. Sertifiseringen forsikrer at Friele er miljøansvarlig i vår drift.

Miljøfyrtårn-sertifikat

Utz Certified

Utz Certified

Utz Certified er en sertifiseringsordning som bidrar til at kaffefarm og kjøper kan drive ansvarlig med tanke på kvalitet, miljø og samfunn. Utz Certified har også utviklet et system som gjør det mulig for kaffedrikkeren å spore kaffen direkte til kaffefarmene og lære mer om forholdene der.

Utz-sertifikat

Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade stiller særlige krav til de sosiale forholdene på kaffefarmene og kontrollerer levestandard og arbeidsforhold. Fairtrade-sertifiserte kaffefarmer får en garantert minstepris og en fastsatt tilleggspris som kun skal gå til sosiale forhold.

Fairtradesertifikat

Debio

Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet delegert fra Mattilsynet.

Debio-sertifikat

CSR Norge

CSR Norge

CSR Norge er et ressurssenter, et knutepunkt og en møteplass for alle som engasjerer seg i bedrifters samfunnsansvar. Ved å være medlem i CSR Norge er vi aktivt med på å utvikle verktøy knyttet til CSR sammen med andre aktører i næringslivet som er opptatt av samfunnsansvar.

CSR Norge

Initiativ for Etisk Handel

Initiativ for Etisk Handel

Initiativ for Etisk Handel (IEH) er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlig instanser. IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel innebærer at bedrifter og andre aktører bidrar til forbedringer når det gjelder styrking av arbeidstakeres rettigheter og bedre arbeidsforhold og miljø i sin eksisterende leverandørkjede.

Les våre årsrapporter her

Medlemsbevis