Miljø og klima

Miljø og klima

Friele er bevisst sitt miljøansvar. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen våre arbeidsområder.

Les mer om Miljø og klima

Sertifisert kaffe

Sertifisert kaffe

Fairtrade og Utz Certified er sertifiseringsorganer med god kunnskap, erfaring og fokus på kaffe.

Les mer om Sertifisert kaffe

Samfunnstiltak

Samfunnstiltak

Friele engasjerer seg i ulike samfunnstiltak, og har i en årrekke samarbeidet med Kirkens Bymisjon.

Les mer om samfunnstiltak

Samarbeidspartnere

UTZ Certified

Utz Certified hjelper kaffefarmen å jobbe målrettet for å forbedre sosiale forhold, for å få mer miljøvennlige produksjonsprosesser og for å oppnå lønnsom drift.

Les mer

Fairtrade

Med Fairtrade-systemet får kaffefarmen en garantert minste pris for kaffen og tilgang til flere sosiale tilbud.

Les mer

Debio

Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet delegert fra Mattilsynet.

Les mer

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn sin målsetting er å innføre miljøtenking i kommuner og små og mellomstore bedrifter.

Les mer