UTZ Certified gir bønder høyere utbytte og bedre produkter

UTZ Certified gir bønder høyere utbytte og bedre produkter

Publisert: 18. februar 2014

Bønder som deltar i UTZ Certifieds bærekraftprogram øker oftere avlingen sin og leverer kaffe, kakao og te av bedre kvalitet enn konvensjonelle gårdsbruk. I tillegg utvider opplæring i UTZs etiske retningslinjer bøndenes kunnskaper om bærekraftige jordbrukspraksiser, som fører til at de tilpasser disse oftere. Alt dette bidrar til høyere utbytte og bedre framtidsperspektiver for bønder, mens også miljøet skånes i høyere grad. Dette er de viktigste resultatene fra UTZ-konseptvalgutredningen, som ble offentliggjort i dag.

UTZ Impact Report bygger på 24 uavhengige undersøkelser, som er utført i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Forskere så på resultatene fra UTZ-programmet i jordbruket, også i sammenheng med andre programmer.

Opplærings- og sertifiseringsprosesser bidrar dessuten til et bedre forhold mellom bønder og kooperasjonene deres, bedre sanitære fasiliteter og mer rent drikkevann. Det finnes også mer stimulans for barn til bønder i UTZ-programmet til å gå på skole. I tillegg finnes det en positiv virkning på miljøet fordi gårdsbruk som er UTZ-sertifiserte treffer flere tiltak for å beskytte vannkvaliteten, redusere grunn-og vannforurensningen og vedlikeholde biodiversiteten.

«Vi er stolte av disse forskningsresultatene,» sier Han de Groot, direktør for UTZ Certified. «De påviser at UTZ faktisk utgjør en forskjell for over en halv million bønder og familiene deres over hele verden.»

Det framgår ellers av undersøkelsene at UTZ-sertifiserte gårdsbruk er i stand til å holde fast på de høyere produksjonsnivåene sine over en lengre periode enn ikke-sertifiserte gårdsbruk. Således klarte kaffebønder i Colombia, i en periode med uheldige værforhold, å vedlikeholde de høye produksjonsnivåene sine, mens produksjonsnivåene til omliggende konvensjonelle gårdsbruk gikk ned.

Over en periode på fire år steg derfor produksjonsforskjellen mellom UTZ-sertifiserte gårdsbruk og en kontrollgruppe av konvensjonelle gårdsbruk, fra 52% i det første året til 169% på begynnelsen av det fjerde året.

Undersøkelsene avslører også utfordringer. For eksempel at tilfeller av analfabetisme og mangelfull tilgang til finansiering, hindrer bønder fra å satse på bærekraftige jordbrukstiltak og dermed fra å få fullt utbytte av UTZ-programmet.

I Norge er Kaffehuset Friele en av de store aktørene innen sertifisert kaffe, hovedsakelig gjennnom å benytte UTZ-sertifiserte produsenter. Kaffehuset Friele har en langsiktig plan om å sertifisere 100 % av sine råkaffeinnkjøp. I 2013 var mer en 60% av alle råkaffeinnkjøp i Kaffehuset Friele sertifisert; hovedsakelig gjennom ordningen UTZ Certfied. UTZ Certified er en av de største programmene for bærekraftig produksjon av kaffe , kakao og te i verden; en tredjedel av all bærekraftig kaffe som omsettes globalt er sertifisert av UTZ.

UTZ Impact Report finnes her på nettsiden til UTZ Certified.
https://utzcertified.org/en/mediacenter/reports-brochures/26582894

For flere opplysninger kan du ta kontakt med Patrizia De Chiara:
E-post: patrizia.dechiara@utzcertified.org
Telefon: +31 62 948 32 24