Tunge produktlanseringer trekker ned årsresultatet for 2010

Tunge produktlanseringer trekker ned årsresultatet for 2010

Publisert: 30. april 2011

Kaffehuset Friele leverte et driftsresultat på 73,3 millioner kroner i 2010. Dette er en nedgang på 17% fra 2009. Omsetningen endte på 681 millioner kroner, som er en økning på 5%.

Nedgangen i driftsresultatet skyldes flere forhold. Økt satsing på produktutvikling - synliggjort gjennom lanseringen av Iskaffe på våren og kaffesystemet Senseo i fjor høst, er en del av forklaringen. Økte kostnader på råvarer er en annen viktig faktor. Et tredje element er økt fokus og kjøp av sertifisert kvalitetskaffe. Dette koster mer samtidig som det bidrar til bedre arbeidsforhold på kaffefarmene.

Høye råkaffepriser

- I løpet av året er prisene på høykvalitets-råkaffe i verdensmarkedet fordoblet. Dette gir store utslag på våre marginer ettersom det ikke har vært mulig å kompensere hele kostnadsøkningen i økte priser ut til våre kunder, sier ?administrerende direktør Olav Munch.

Årsaken til de høye prisene på råkaffe skyldes økt forbruk på verdensbasis kombinert med dårligere avlinger i flere land. Dette forventes å vedvare ut året.

-Parallelt opplever vi et sterkere press på prisene i det norske markedet. Forholdene tatt i betraktning er vi fornøyd med 2010-resultatet, sier administrerende direktør Olav Munch.

Tunge produktlanseringer

Store kostnader forbundet med lansering av Friele Iskaffe og det nye kaffesystemet Friele Senseo bidrar også til å trekke ned resultatet. Det unike kaffepute-systemet Senseo selges i både dagligvare-og elektrohandelen, og er et samarbeid mellom Philips og Kaffehuset Friele.

Investerer i miljø

I løpet av de siste årene har Kaffehuset Friele investert til sammen 40 mill. kroner i prosjekter som bidrar til reduksjon i CO2- og andre miljø-utslipp. Som Norges eneste kaffehus har Friele gått over fra fyringsolje til naturgass. Sammen med andre tiltak har dette bidratt til å redusere CO2-utslippene med nærmere 20 % i løpet av en 2-års periode (CO2-utslippene redusert med om lag 500 tonn).

Det totale utslippet til virksomheten i 2010 er på 2183,9 tonn CO2.

Hadde vi fremdeles brukt olje i brenneprosessen, ville energiforbruket gitt et økt utslipp på hele 547 tonn CO2.

Ansvarlig handel

I arbeidet med å sikre ansvarlig kaffehandel satser Kaffehuset Friele på sertifisering og sporbarhet av den innkjøpte råkaffen. I 2010 var mer enn 60 prosent av all råkaffe som inngår i Frieles blandinger sertifisert gjennom Utz Certified og Fairtrade.

 

 

Regnskapsår: 2009 2010
Omsetning: 648,6 mill 680,6 mill
Driftsresultat: 88,7 mill 73,3 mill
Resultat før skatt: 84,9 mill 66,4 mill
Årsresultat: 60,8 mill 47,5 mill