Kaffehuset Friele øker andel sertifisert kaffe

Kaffehuset Friele øker andel sertifisert kaffe

Publisert: 05. april 2012

I 2011 var mer enn 60% av alle råkaffeinnkjøp i Kaffehuset Friele sertifisert; hovedsaklig gjennom ordningen, UTZ CERTIFIED.

Kaffehuset Friele har en langsiktig plan om å sertifisere 100% av sine råkaffeinnkjøp. I 2000 kjøpte Friele de første partiene med Fairtrade-sertifisert kaffe, og i 2003 de første partiene med Utz sertifisert kaffe.

UTZ CERTIFIED er en av de største programmene for bærekraftig produksjon av kaffe, kakao og te i verden; en tredjedel av all bærekraftig kaffe som omsettes globalt er sertifisert av UTZ. Blant merkevarene som har forpliktet seg til å bruke (bærekraftige) UTZ CERTIFIED-råvarer finner du ledende markedsaktører som Sara Lee, MARS, IKEA, Nestlé, Friele, Nidar, Migros og Albert Heijn. Siden disse selskapene kjøper råvarer i store kvanta, kan vi i løpet av relativt kort tid forbedre levestandarden til så mange jorbrukere som mulig.

UTZ CERTIFIED er overbevist om at det å produsere bærekraftig også forsterker jordbrukernes uavhengighet. Dette er grunnen til at jordbrukerne får opplæring i profesjonalisering av jordbruks- og driftspraksisen sin. Dette forbedrer kvaliteten på produktene og gjør at jordbrukerne kan produsere større kvanta til lavere kostnader. Jordbrukerne blir dermed i stand til å forhandle frem en bedre pris for et bedre produkt, noe som resulterer i en økning i levestandarden. I tillegg får jordbrukerne som arbeider sammen med UTZ CERTIFIED i det globale markedet en ekstra godtgjørelse for avlingen sin, og de trenger heller ikke å betale for å delta i programmet.

Ved å kreve strenge regler for opptreden, stiller UTZ CERTIFIED strenge krav til jordbrukere når det gjelder bærekraftig dyrking av kaffe, kakao og te. Jordbrukerne får opplæring innen driftsforhold, arbeidsforhold og miljøforvaltning, og driftsledelsen kontrolleres av uavhengige tredjeparter. UTZ CERTIFIEDs sporingssystem garanterer videre at produktene du kjøper faktisk har blitt dyrket og høstet på en ansvarlig måte.