Kaffehuset Friele er blitt Miljøfyrtårn

Kaffehuset Friele er blitt Miljøfyrtårn

Publisert: 16. mars 2011

Mandag 7. mars ble Kaffehuset Friele tildelt Miljøfyrtårnsertifikatet på et arrangement i Forhandlinssalen i Bergen Rådhus. 

Lisbeth Iversen stod for utdelingen av Miljøfyrtårnsertifikatet, og fortalte innledningsvis om Bergen kommunes innsats for å bli mer miljøbevisst innen kommunal virksomhet.

- Kaffehuset Friele utviser et aktivt miljø- og samfunnsengasjement ifht innkjøp av sertifisert kaffe, investering i bulkanlegg og overgang fra olje til gass i produksjonen, sa Lisbeth Iversen, og fortalte at vårt engasjement nå blir lagt merke til i ulike sammenhenger.

- For Kaffehuset Friele har det vært viktig å få på plass en miljøsertifisering for å dokumentere vårt miljøengasjement ytterligere for våre kunder og kontakter, forteller kvalitets og HMS leder Eli Fischer.

- Gjennom flere år har vi arbeidet meget aktivt innenfor områder som Energi, Avfall og Transport. Endel forbedringer som er innført har i tillegg til et miljøvennlig aspekt, også vært kostnadsreduserende. Dette gjelder for eksempel kaffeleveranser i bulk og maksimalvokting for styring av energiforbruk, sier hun videre.

- Det området vi har arbeidet mest med i forkant av Miljøfyrtårn sertifiseringen har vært Innkjøp. I de nye retningslinjene for innkjøp blir miljø en viktig del av vurderingen i tillegg til pris og kvalitet, avslutter Fischer.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en anerkjent sertifiseringsordning som har sin opprinnelse i sertifisering av kommunale virksomheter som barnehager, skoler, aldershjem og offentlige kontorer. Stiftelsen Miljøfyrtårn sin målsetting er å innføre miljøtenking i kommuner og små og mellomstore bedrifter, slik at man på lengre sikt får et større lokalt fokus på den miljøbelastningen vi alle bidrar til i vårt daglige virke. På den måten engasjeres enda flere virksomheter enn dem som har utslipp til ytre miljø, til å bli mer bevisst på hvordan egen drift påvirker miljøet.

Kommentarer

Legg til ny kommentar

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og siste nytt om kaffe.

Meld på

Informasjon om deg