Kaffehuset Friele er blitt Miljøfyrtårn

Kaffehuset Friele er blitt Miljøfyrtårn

Publisert: 16. mars 2011

Mandag 7. mars ble Kaffehuset Friele tildelt Miljøfyrtårnsertifikatet på et arrangement i Forhandlinssalen i Bergen Rådhus. 

Lisbeth Iversen stod for utdelingen av Miljøfyrtårnsertifikatet, og fortalte innledningsvis om Bergen kommunes innsats for å bli mer miljøbevisst innen kommunal virksomhet.

- Kaffehuset Friele utviser et aktivt miljø- og samfunnsengasjement ifht innkjøp av sertifisert kaffe, investering i bulkanlegg og overgang fra olje til gass i produksjonen, sa Lisbeth Iversen, og fortalte at vårt engasjement nå blir lagt merke til i ulike sammenhenger.

- For Kaffehuset Friele har det vært viktig å få på plass en miljøsertifisering for å dokumentere vårt miljøengasjement ytterligere for våre kunder og kontakter, forteller kvalitets og HMS leder Eli Fischer.

- Gjennom flere år har vi arbeidet meget aktivt innenfor områder som Energi, Avfall og Transport. Endel forbedringer som er innført har i tillegg til et miljøvennlig aspekt, også vært kostnadsreduserende. Dette gjelder for eksempel kaffeleveranser i bulk og maksimalvokting for styring av energiforbruk, sier hun videre.

- Det området vi har arbeidet mest med i forkant av Miljøfyrtårn sertifiseringen har vært Innkjøp. I de nye retningslinjene for innkjøp blir miljø en viktig del av vurderingen i tillegg til pris og kvalitet, avslutter Fischer.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en anerkjent sertifiseringsordning som har sin opprinnelse i sertifisering av kommunale virksomheter som barnehager, skoler, aldershjem og offentlige kontorer. Stiftelsen Miljøfyrtårn sin målsetting er å innføre miljøtenking i kommuner og små og mellomstore bedrifter, slik at man på lengre sikt får et større lokalt fokus på den miljøbelastningen vi alle bidrar til i vårt daglige virke. På den måten engasjeres enda flere virksomheter enn dem som har utslipp til ytre miljø, til å bli mer bevisst på hvordan egen drift påvirker miljøet.