Høye råvarepriser ga svakere resultat for Kaffehuset Friele

Høye råvarepriser ga svakere resultat for Kaffehuset Friele

Publisert: 03. mai 2012

Kaffehuset Friele leverte et driftsresultat på 47,9 millioner kroner i 2011. Dette er en nedgang på 35% fra 2010. Omsetningen endte på 794 millioner kroner, som er en økning på 17%.

Nedgangen i resultat i forhold til 2010 skyldes først og fremst den kraftige økningen i prisen på råkaffe som startet i 2010 og som fortsatte inn i 2011. Økt satsing på markedsføring og produktutvikling - synliggjort gjennom bl.a kaffesystemet Senseo, er også en del av forklaringen. Et tredje element er økte krav og prispress fra kundene i Norge.

Høye råkaffepriser? 

- I løpet av året har prisene på høykvalitets-råkaffe i verdensmarkedet vært fortsatt svært høye. Dette gir store utslag på våre marginer ettersom vi har valgt å ikke kompensere hele kostnadsøkningen i økte priser ut til våre kunder, sier administrerende direktør Olav Munch.

Årsaken til de høye prisene på råkaffe skyldes økt forbruk på verdensbasis kombinert med dårligere avlinger i flere land. Dette forventes å vedvare ut året.

- Parallelt opplever vi et sterkere press på prisene i det norske markedet. Summen av disse forholdene gjør at vi får et resultat i 2011 som vi ikke er fornøyd med, sier administrerende direktør Olav Munch.

Ledende kaffemerke?

Store kostnader forbundet med økt satsing på markedsføring generelt, og av det nye kaffesystemet Friele Senseo bidrar også til å trekke ned resultatet, samtidig som det styrker Frieles posisjon som det ledende kaffemerke i Norge. Det unike kaffe-pute systemet Senseo selges i både dagligvare- og elektrohandelen, og er et samarbeid mellom Philips og Kaffehuset Friele.?

- Til tross for et svakere resultat har vi styrket vår posisjon som det ledende kaffemerke i Norge. Dette har vi gjort både gjennom utvikling og lansering av nye produkter og gjennom oppkjøpet av House of Coffee, sier Olav Munch.

Sterkere statsing på bedriftsmarkedet?

Som en del av satsingen på kaffe til kontormarkedet kjøpte Friele i desember House of Coffee som er en av de ledende leverandører av kontor-kaffe systemer. Gjennom dette oppkjøpet har Friele en markedsandel innen kaffe til kontormarkedet på ca 25 %.  Dette er et spennende markedssegment som fortsatt har et interessant vekstpotensial. Ettersom overtagelsen fant sted i desember  får dette ingen regnskapsmessig effekt før i 2012.

Investerer i miljø?

I løpet av de siste årene har Kaffehuset Friele investert til sammen 40 mill. kroner i prosjekter som bidrar til reduksjon i CO2- og andre miljø-utslipp. Som Norges eneste kaffehus har Friele gått over fra fyringsolje til naturgass.  Sammen med andre tiltak har dette bidratt til å redusere CO2-utslippene med nærmere 600 tonn - eller 25% - i løpet av en 3-års periode.

Det totale utslippet til virksomheten i 2011 er på 1994 tonn CO2.

Ansvarlig handel

?I arbeidet med å sikre ansvarlig kaffehandel satser Kaffehuset Friele på sertifisering og sporbarhet av den innkjøpte råkaffen. I 2011 var 63 prosent av all råkaffe som inngår i Frieles blandinger sertifisert gjennom Utz Certified og Fairtrade.

 

Regnskapsår:

2010

2011

Omsetning: 680,6 mill 794,4 mill
Driftsresultat: 73,3 mill 47,9 mill
Resultat før skatt: 66,4 mill 34,5 mill
Årsresultat: 47,5 mill 25,5 mill