Godkjent resultat for Kaffehuset Friele i 2009

Godkjent resultat for Kaffehuset Friele i 2009

Publisert: 09. april 2010

Kaffehuset Friele leverer et driftsresultat på 89 mill. kroner i 2009. Dette er en nedgang på 12 prosen fra 2008. Omsetningen viser en svak økning som endte på 649 mill. kroner. 

Nedgangen i driftsresultatet skyldes økte kostnader på råvarer. Dessuten kjøper vi mer sertifisert kvalitetskaffe. Dette koster mer samtidig som det bidrar til bedre arbeidsforhold på kaffefarmene. Parallelt opplever vi et sterkere press på prisene i det norske markedet. Forholdene tatt i betraktning er vi fornøyd med 2009-resultatet,"sier administrerende direktør Olav Munch.

Kaffehuset Friele er det ledende kaffehuset i Norge med en markedsandel på 34 prosent. Friele er hovedleverandør av kaffe til flere av dagligvarekjedene. I tillegg utgjør storhusholdningsmarkedet - som omfatter alle typer serveringssteder, et stadig viktigere marked. 2009 ga imidlertid en nedgang i deler av dette markedet, bl.a. innen hotell- og seminarmarkedet, som følge av finanskrisen.

Investerer i miljø

I løpet av det siste året har Kaffehuset Friele investert til sammen 40 mill. kroner i prosjekter som bidrar til reduksjon i CO2 og andre miljøutslipp. Som Norges eneste kaffehus har Friele gått over fra fyringsolje til naturgass. Sammen med andre tiltak har dette bidratt til å redusere CO2 utslippene med 18 % i 2009. I løpet av en 2-års periode blir CO2 utslippene redusert med om lag 700 tonn.

Bærekraftig handel

I arbeidet med å sikre bærekraftig kaffedyrking satser Kaffehuset Friele på sertifisering og sporbarhet av den innkjøpte råkaffen. I løpet av 2010 vil mer enn 50 prosent av all råkaffe som inngår i Frieles blandinger være sertifisert gjennom Utz Certified eller Fairtrade.

Lanserer iskaffe

For første gang i selskapets over 200 år lange historie, er et Friele-produkt å finne i butikkenes kjøledisker. I disse dager lanseres iskaffe. "Dette er et spennende markedssegment med stort vekstpotensial", sier Munch.

 

For nærmere informasjon, kontakt adm. dir. Olav Munch, tel. 911 01 493 eller 55 92 66 00.

 

 

 

REGNSKAP (i mill. kroner)

2009

2008

 

 

 

Omsetning

648,6

639,2

 

 

 

Driftsresultat

88,7

100,0

 

 

 

Resultat før skatt

84,9

99,8

 

 

 

Årsresultat

60,8

71,0