Friele med egen-produsert energi

Friele med egen-produsert energi

Publisert: 02. april 2012

Kaffehuset Friele utnytter nå energien fra kaffebrenningen til oppvarming av lokalene på Midtunhaugen i Bergen.


Kaffehuset Friele har nylig ferdigstilt sitt ENØK varmegjennvinningsprosjekt, som gjennvinner varmeenergien fra brenningsprosessen i kaffeproduksjonen.
-Varmen som brennerne slipper ut går direkte tilbake i lokalene i form av oppvarming, sier driftssjef Roald Mathisen. -Vi vil på denne måten bruke omtrent samme mengde energi, men vi vil være langt mindre avhengig av eksterne energikilder. I praksis vil dette si langt mer miljøvennlig og kostnadseffektiv drift, forteller Mathisen.

-Vi har flere prosjekter gående for å etterfølge det som ettterhvert har utviklet seg til å bli et krav fra markedet., sier informasjons- og samfunnsansvarlig Atle Engelsen. -Lavt energiforbruk og miljøhensyn henger tett sammen, og for oss er det et mål å være ledende på disse feltene innen kaffe-foredling, sier Engelsen.

I perioden 2008-2011 har Kaffehuset Friele redusert sine CO2 utslipp med vel 500 tonn, som er en reduksjon på 20%. Årsaken til den store overgangen er overgangen fra oljefyrte kaffebrennere til en langt mer miljøvennlig naturgass-løsning.

-Kaffebrennerne går nå på såkalt LNG-gass; et mye mer miljøvennlig alternativ enn de oljefyrte. Dette er ikke nødvendigvis kostnadsbesparende for oss, men vi opplever at det er vikitg å ha en miljøvennlig profil, avslutter Engelsen.