Friele bygger undervisningssenter i Brasil

Friele bygger undervisningssenter i Brasil

Publisert: 09. oktober 2003

Kaffefarmen Lambari ligger utenfor byen Pocos de Caldas, i distriktet Sul de Minas, ca fire timers biltur fra Sao Paulo. Der har Kaffehuset Friele bygget et nytt undervisnings-senter.

"Friele Educational and Cultural Centre” vil bli samlingssted for de 400 barn og unge som bor i området rundt kaffefarmen Lambari. Her skal det være rom for lek, spill, kulturelle aktiviteter og undervisning. Ved siden av å ha fått bygget dette kultursentret i tilknytning til skolen, har også Kaffehuset Friele bidratt med PC’er til senteret slik at ungdommene skal kunne lære å bruke data og få tilgang på internett.

Skolen er selv ansvarlig for senterets lærehefter og videreutvikling og det er på sikt planagt en ytterligere utvidelse av senteret.
”Friele-senteret” har bibliotek, PC-rom, kjøkken, toaletter og et oppholdsrom med spill og sittegrupper.

Kaffehuset Friele har gjennom år engasjert seg i de sosiale forholdene i Brasil. Det siste store prosjektet har vært i regi av organisasjonen Utz Kapeh, som jobber for å sikre økonomisk og sosialt forsvarlige forhold på kaffefarmene i Brasil og i andre kaffeproduserende land. Kaffen fra en Utz Kapeh-merket farm koster til enhver tid ti prosent mer per kilo enn den gjeldende markedsprisen. For denne merprisen skal forholdene på farmen ivaretas og kvaliteten på kaffen sikres. En Utz Kapeh-farm er godkjent og sertifisert av det sveitsiske firmaet SGS (Société Générale de Surveillance). Utz Kapeh betyr forøvrig "god kaffe".

Lambari-farmen er en av Utz Kapeh-farmene Kaffehuset Friele kjøper råkaffe fra. Friele kjøper årlig nærmere seks millioner kilo råkaffe fra Brasil, hvorav vel 25 prosent skal være Utz Kapeh-merket.

Ved hjelp av Utz Kapeh-midler er det tidligere etablert et bibliotek i tilknytning til skolen på Lambari, og det er iverksatt et leseprogram. Målet er at barna først selv skal lære å lese, og deretter gjennom sine egne leseferdigheter og hjemlån av bøker engasjere sine foreldre slik at også de på sikt skal lære å lese.

- For Kaffehuset Friele har det vært en naturlig fase to i dette prosjektet – nemlig å gå inn med direkte midler for å bygge dette undervisnings- og kultursentret, sier adm. direktør Jan Gustav Andersen i Kaffehuset Friele.

- Hensikten er at barn og unge på farmen og i nærområdet skal ha et sted å være også utenom skoletiden. Det er lagt opp til at det skal være undervisning i relevante tema, samtidig som det også skal være et sted for fritidsaktiviteter på kveldstid og i helgene, legger Andersen til.

”Friele-senteret” ble åpnet av Herman Frieles datter Birgitte. - Dette tiltaket skal bidra til at de unge ikke må trekke inn til gatene i storbyene, ved å tilby dem en aktivitet i nærområdet. Det er et viktig bidrag, sier Birgitte Friele.

Også kvaliteten på kaffen avhenger av forholdene på farmen. – Vi skal levere de norske forbrukerne kvalitetskaffe. For å sikre kvalitet må vi også bidra til at forholdene på farmene er bra. Det er imidlertid viktig at slike bidrag som dette gjøres i samarbeid med våre partnere som har kunnskap om forholdene, slik at vi kan stole på at vårt bidrag når frem dit det skal, sier Jan Gustav Andersen.

Eieren av Lambari-farmen, Raymond Rebetez, er ikke opptatt bare av forholdene på sin egen kaffefarm, men også av forholdene rundt seg. Derfor bruker han sine Utz Kapeh-midler på skole- og undervisningstilbud til barna i hele området.

- Samarbeidet med Kaffehuset Friele betyr mye for farmen og nærområdet. Gjennom utdanning kan vi gi barna til våre ansatte valg og fremtidsmuligheter når de blir voksne, sier Rebetez.

Lambari-farmen representerer også en satsing på en bærekraftig produksjon av kaffe. Det er fokus på kvalitet i alle ledd – helt fra selve kaffeplantene, via dyrkningsmetoder til innhøstning. Dette tilfredsstiller også de strenge kravene som Kaffehuset Friele stiller til kvalitetskaffe i sine blandinger.

Til åpning i av undervisningssentret hadde skolebarna tegnet og malt motiver fra Norge til stor begeistring for de tilstedeværende.

For ytterligere informasjon kontakt adm. direktør Jan Gustav Andersen tlf. +47 913 83 563.

Se også: www.utzkapeh.org