Samfunnsansvar

Profit: Hvordan tjener kaffebøndene penger?

Planet: Miljøfokus på Utz-sertifiserte kaffefarmer

People: Hvordan bor arbeidere på en kaffefarm?

Sporbarhet av Utz-sertifisert Friele-kaffe

Friele Educational and Cultural Center (SFO)

Brasils største kaffefarm er Utz-sertifisert

Ipanema Coffees program for lokal-samfunnet

Ipanema Coffees SFO-program