illy Iperespresso

Perfekt espresso på få sekunder!

Illy X7.1 doserer automatisk mengde for både espresso og lungo kapselen, men skulle du ønske mer eller mindre kaffe i koppen er det mulig å overstyre fabrikkinnstillingen. Hold da inne kaffeknappen til du har ønsket mengde kaffe i koppen. Neste gang du lager kaffe vil denne mengden automatisk stå som standard, men kan enkelt endres igjen ved å holde inne knappen til ønsket mengde.

Slik bruker du Francis Francis X7

1 Fyll vanntanken. Den drar du rett ut og fyller med friskt og kaldt vann fra springen.

2 Trykk på påknappen. Maskinen varmes opp, og de ulike gradene vises i frontpanelet til den når de magiske 80 grader. Da plinger den lystig og er klar for å lage kaffe.

3 Ta ut bajonetten, legg i en kapsel, sett bajonetten på plass.

4 Trykk så på "kaffeknappen" og bryggingen starter.

5 Etter 25-30 sekunder har du en perfekt espresso. God fornøyelse!

6 Ønsker du en cappuccino eller andre melkebaserte kaffedrikker, så har maskinen en god melkesteamer. Les mer om steaming av melk her.