Salgsledelse

Jan Erik Eikeland

Country Manager, JDE Retail

Morten Wang

Morten Wang

Kjedeansvarlig (KAM), Dagligvare

Tlf 951 03 286

Oddmund Søvik

Oddmund Søvik

Salgssjef , Dagligvare

Tlf 958 80 490

Hilde Løkling

Hilde Løkling

KAM Direktør, JDE Retail

Tlf 959 88 288

Jon Stang Volden

Jon Stang Volden

Kjedeansvarlig (KAM), Dagligvare

Tlf 952 72 812

Regionsjefer

Egil Olafsson

Egil Olafsson

Regionsjef, Region Øst

Tlf 907 73 170

Asle Helland

Asle Helland

Regionsjef, Region Vest

Tlf 911 93 412

Harald Martin Enevoldsen

Harald Martin Enevoldsen

Regionsjef, Region Nord

Tlf 918 19 456

Salgsrepresentanter

Anita Lidal

Salgsrepresentant , Romsdal/Nordmøre

Tlf 915 88 997

Deborah Conway

Salgsrepresentant, Oslo/Akershus

Tlf 924 81 768

Gaute Botn

Salgsrepresentant, Nord-Norge

Tlf 951 76 033

Hans Eivind Moen

Salgsrepresentant, Ålesund

Tlf 913 08 587

Jan Egil Knutsvik

Salgsrepresentant, Bergen m/omegn

Tlf 990 35 440

Jan Erik Hanssen

Salgsrepresentant , Bodø

Tlf 952 04 850

Johannes Aursland

Salgsrepresentant, Stord Bømlo Haugseund Austevoll

Tlf 993 38 802

Linda Drange

Salgsrepresentant, Aust og Vest Agder

Tlf 996 40 671

Malin Vegarud

Salgsrepresentant , Østfold

Tlf 951 67 767

Nina Brodahl

Salgsrepresentant, Sør-Trøndelag

Tlf 934 50 450

Renate Evensen

Salgsrepresentant, Vestfold og Telemark

Tlf 928 48 788

Roy Hangård

Salgsrepresentant, Hedmark

Tlf 415 64 834

Tor Helge Olsen

Salgsrepresentant, Stavanger

Tlf 907 63 549

Åge Rese

Salgsrepresentant, Oslo m/Omegn

Tlf 416 00 611