Sommerkaffen 2017

Konkurranseregler

 

Beskrivelse

Legg ut et bilde av din kaffestund i sommer, merk bildet med hashtag #sommerkaffen og #friele.

Bildet publiseres på Instagram.

Postingen må være ”offentlig” for at bildet skal bli vurdert av juryen. For Instagram innebærer dette at du må ha en åpen profil.
 

Periode

Konkurransen varer  frem til 13. august 2017.
 

Premie

Etter endt konkurranseperiode trekkes tre vinnere:

1.       premie: Wilfa kaffekvern + kaffe

2.       premie: Bodum Presskanne + presskannekaffe

3.       premie: Assortert Friele-kaffe


Vinnerne annonseres på Friele sin Facebook-side og på Friele sin Instagram-profil. Vinneren må ta kontakt innen fire uker etter annonsering, ellers kan retten til premien bortfalle.

Vinnerne trekkes etter en skjønnsmessig vurdering av en jury bestående av representanter fra Keyteq og JDE Norge.

Premier sendes kun til adresser i Norge. 
 

Bruk av bildene

Friele forbeholder seg retten til å publisere bilder som er påmeldt i konkurransen i forbindelse med markedsføring av konkurransen, og ved annonsering av premier. 
 

Deltakelse

Konkurransen er åpen for alle personer bosatt i Norge med en gyldig konto på Instagram. Unntak er ansatte i JDE Norge og Keyteq.