Hvordan drikker nordmenn kaffe?

Hvordan drikker nordmenn kaffe?

Publisert: 07. november 2016

Nordmenn elsker kaffe!   

Ipsos MMI gjennomfører en årlig undersøkelse for å kartlegge befolkningens holdning til og forbruk av kaffe

Her finnes mye interessant stoff om det norske folks kaffevaner.

- Etablerte rutiner og den statusen kaffe har i sosiale lag bidrar til at kaffeforbruket holder seg konstant over tid.

- Svært mange nyter den første kaffekoppen ved frokost eller om morgenen, og dette ansees også av mange som den kaffekoppen de er mest avhengig av.

- 69% av befolkningen eller 2.8 millioner drikker kaffe hver dag.

- 2 millioner nordmenn drikker kaffe minst en gang i uken

- I løpet av den siste uken har 83% drukket kaffe eller kaffedrikker.

- Totalt kaffekonsum i Norge ligger på 3,7 kopper kaffe blant kaffedrikkerne. Dette tilsvarer 12 millioner kopper kaffe pr dag.

- 46% av konsumet drikkes hjemme, mens 31% nytes på jobb.

- Daglige kaffedrikkere har et konsum som ligger på omtrent det dobbelte av de som drikker av og til

- I helgen drikkes i snitt en halv kopp mindre kaffe enn på hverdagene

- Helgekonsumet av kaffe har økt i alle aldersgrupper med unntak av hos de under 30 år

- Kaffekonsumet øker mest i aldersgruppene over 45 år

- Kaffe er en naturlig del i sosiale lag, og er også noe som drikkes når man skal slappe av

-3 av 4 drikker kaffen svart. I nord er det flest som drikker kaffen svart, mens det blir vanligere med melk i kaffen jo lenger sør i landet man kommer.

-Etter en periode med prøving av nye kaffesorter og har forbruket av de ulike typene kaffe stabilisert seg noe.

- 2 av 3 har kaffetrakter hjemme, men det er også mange husstander som har presskanne og kapselmaskin

- Kaffetrakter er den viktigste kilden til kaffekonsumet for nordmenn

- Traktekaffe er også den kaffen som har høyest preferanse i befolkningen

- 2 av 10 har økt sitt forbruk av kaffe de siste 3 årene, mens omtrent like mange har redusert det.

- Majoriteten mener at kaffe har en positiv eller nøytral effekt på helsetilstanden

 

 

Kilde: Norsk kaffeinformasjon