Hvordan bor kaffeplukkere?

Hvordan bor kaffeplukkere?

Fra bønne til kopp: I innhøstingsperioden er mange kaffefarmer avhengig av å ansette sesongarbeidere. Sertifiseringsprogrammet til Utz Certified ivaretar at disse arbeiderne får gode  arbeids- og boforhold.

Les mer

Opplev FrielesVerden

Kaffe vokser i bær på trær langs ekvator. Hver avling av kaffe har en unik smak akkurat som vin. I tillegg fremhever et hvert lands jordsmonn en distinkt smak. Friele Frokostkaffe er f.eks. en blend som består av unike smaker fra en rekke forskjellige land. Klarer du å definere hver smak?

Les mer om våre kaffeland

Kaffens inntog i Guatemala

Kaffens inntog i Guatemala

Publisert: 13. oktober 2011

Det er mange myter rundt hvordan kaffen fant sin vei til Guatemala. De fleste mener imidlertid at kaffen ble brakt til Guatemala av Jesuittmunkene. 

Da Santa Mata jordskjelvene rammet Guatemala i 1773 var kaffeplantene blitt et relativt vanlig syn i Antiguas hager, den gang var de en kuriositet, men ble stadig mer vanlig i årene fremover.
De første varene som ble eksportert fra Guatemala i stor skala var fargestoffet Indigo, som var meget populært i Europa, og balsam. Rundt 1800 ble 2 avlinger med Indigo ødelagt av store gresshoppesvermer. Dette tvang myndighetene til å søke nye eksportmuligheter. Indigo og kochenille (rødt fargestoff) forble imidlertid Guatemalas viktigste eksport vare frem til 1860. Disse ble imidlertid etter hvert erstattet av syntetisk fremstilt farge.
Guatemala ble sett på som en koloni med stort potensial; og produksjonene av "nye" eksportvarer som bomull, kaffe, kakao, sukker og eksotiske tresorter ble stadig prioritert høyere.
På begynnelsen av 1800-tallet hadde kaffeplantene spredt seg fra Antigua til flere andre regioner. For å fremme produksjonen av kaffe ble det i 1834 utlovet en dusør på 200 pesos til den første som produserte 100 sekker á 100 pund kaffe og 100 pesos i dusør til de 3 neste som oppnådde samme resultat.

Første kaffen eksportert til Europa

Først i 1859 ble den første kaffen (383 60-kg sekker) eksportert til Europa, nærmere bestemt til Tyskland. 
I årene fremover ble kaffeproduksjonen stadig viktigere for landet. I 1868 gjør myndighetene igjen en massiv innsats for å øke produksjonen ytterligere og gir 1 million såbønner til små bønder. Samtidig påbegynnes arbeidet med å modernisere havnene og bygge veier og jernbaner for å effektivisere transporten av kaffe.Det er stadig fokus på å utvikle nytt produksjonsutstyr som bidrar til effektivisering av produksjonen. Myndighetene forstår også viktigheten av utdanning og arrangerer samlinger der bønder som hat begynt å produsere kaffe til fordel for andre varer får innføring i hvordan kaffen skal dyrkes og behandles. 
I løpet av 1800-tallet ble kaffe en mer vanlig drikk i Guatemala. Landet importerer kaffe fra Cuba og Brasil til "eget bruk" og eksporterer kaffe til Europa. Det vokser også frem kaféer i Antigua og kaffen får en stadig viktigere rolle i dagliglivet til folket i Guatemala.

Naturkatastrofer

I 1880 var kaffen blitt Guatemalas viktigste eksportvare. Kaffen sto den gang for 80 % av den totale eksporten fra landet. 1900-tallet var preget av både oppturer og nedturer for kaffeeksporten. 18 april 1902 kom et stort jordskjelv som ble fulgt av et stort vulkanutbrudd som ødela store deler av kaffeproduksjonen i de vestlige delene av Guatemala. Kaffeeksporten ble betydelig redusert som følge av dette. Det tok 2 tiår før de berørte områdene var dyrkbare igjen. I andre regioner fikk vulkanutbruddet positive effekter, den mineralrike asken som ble spredt ut over markene bidro til rekordstore avlinger i 5 år etter utbruddet. I 1930-årene rammer den store depresjonen også kaffeeksporten. Eksporten rekker akkurat å bedre seg før Den Andre Verdenskrig tar til, krigen fører igjen til nedgang da eksporten til Europa stopper opp. Fra andre verdenskrig og frem til i dag har Guatemala jobbet bevisst med merkevarebygging. Guatemala kaffe er i dag landets viktigste handelsvare, ved siden av sukker, bananer, kardemomme, bomull, bønner, tropiske frukter grønnsaker og kjøtt. På 60-tallet begynte mange kaffebønder å organisere seg i kooperativer. Gjennom kooperativene kunne de oppnå stordriftsfordeler, fikk hjelp til kunnskapsheving gjennom skolering og sto sterkere i prisforhandlinger.Fedecocagua (Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Cafe de Guatemala) som Frieles Max Havelaar kaffe kjøpes gjennom, ble dannet i 1969. ANACAFÉ, "The National Coffee Association" ble dannet 4. november 1960 av myndighetene og private initiativtakere for å arbeide for å bygge Guatemala kaffe som merkevare og legge forholdene til rette for kaffebøndene.