– Mayaenes Mystikk

Guatemala

Mayaenes Mystikk

Kaffen fra Guatemala er av meget høy kvalitet, og kjennetegnes ved en særegen fylde og syrlighet.

Smak

Smak

Kaffe fra Guatemala er meget syrlig, og kjennere foretrekker ofte denne syrlige, komplekse smaken fremfor andre bønner.

Det finnes 33 vulkaner i Guatemala og 4 av disse er fortsatt aktive. Det vulkanske jordsmonnet gir perfekte vekstvilkår for kaffen. Jorden er ofte sort som en konsekvens av akseinnholdet. 4 av de 7 kaffedistriktene i Guatemala er vulkanske; Antigua, Atitlan, Fraijans og San Marcos. 

Dyrking / Prosess

Dyrking / Prosess

I Guatemala finnes 7 ulike kafferegioner som alle dyrker kaffe med ulik smak og aroma.

.Det er de ulike mikroklimaene og jordmonnet som gir kaffen fra de ulike regionene sin særegne smakskarakteristikk. Kaffeproduksjonen drives i hovedsak av små kaffebønder som dyrker kaffe på jorden de eier. Den videre foredlingen av kaffen gjøres for hånd eller i møller som eies av kooperativer. 

Skyggetrær

Skyggetrær

En hyggelig bieffekt av skyggetrærne er at de bidrar til et mangfold av fugler og tresorter. Over 150 ulike fuglearter er registrert på kaffeplantasjene.

Særegent for kaffedyrkingen i Guatemala er at kaffebuskene plantes under et løvtak av store trær. Skyggetrær plantes på kaffefarmene for å beskytte mot nattefrost, forhindre jorderosjon og fungere som solfilter mot den sterke solen midt på dagen. Tilsammen er det plantet mer enn 38 millioner slike skyggetrær i Guatemala. Disse utgjør den største menneskeskapte skogen i Sentral Amerika. Skyggetrærne alene produserer 4-5 millioner tonn oksygen hver dag. Beskjæringer fra skyggetrærne gir også ved til koking og sparer dermed den Guatemalske regnskogen.
Skyggetrærne dekker 16% av befolkningens behov for ved og er den viktigste oppvarmingskilden til bl.a. matlaging i Guatemala. 

Kaffe fra Guatemala

 • Fylde: 6 / 12
 • Syrlighet: 6 / 12
 • Brennegrad: 6 / 12
Friele FroKostKaffe Original

Friele FroKostKaffe Original

 • Fylde: 7 / 12
 • Syrlighet: 5 / 12
 • Brennegrad: 7 / 12
Friele Frokost Presskanne Spesial

Friele Frokost Presskanne Spesial

Kaffe fra Guatemala

Friele FroKostKaffe Original

 • Fylde: 6 / 12
 • Syrlighet: 6 / 12
 • Brennegrad: 6 / 12

Les mer

Friele FroKostKaffe Original

Friele Frokost Presskanne Spesial

 • Fylde: 7 / 12
 • Syrlighet: 5 / 12
 • Brennegrad: 7 / 12

Les mer

Friele Frokost Presskanne Spesial

Kaffens historie i Guatemala

Kaffens historie i Guatemala

Det er mange myter rundt hvordan kaffen fant sin vei til Guatemala. De fleste mener imidlertid at kaffen ble brakt til Guatemala av Jesui...

Les mer om Kaffens historie i Guatemala

Scolel Té

Scolel Té

Scolel Té er et prosjekt i Mexico som er basert på å aktivere lokalsamfunn i å bevare og plante flere trær, bl.a. skyggetrær, som igjen h...

Les mer om Scolel Té

Skyggetrær

Skyggetrær

Skyggetrær plantes på kaffefarmene for å beskytte mot nattefrost, forhindre jorderosjon og fungere som solfilter mot den sterke solen mid...

Les mer om Skyggetrær