Observasjoner fra Brasil

Observasjoner fra Brasil

Publisert: 09. mars 2012

Administrerende direktør, Olav Munch og råkaffeinnkjøper, Bernt Tveitsme er tilbake fra Brasil og har sikret Kaffehuset Friele med god kvalitetskaffe.

På denne turen til Brasil møtte vi eksportører i Santos og kaffedyrkere i Minas Gerais. Vi tok oss også tid til å besøke noen kaffefarmer. Vi besøkte blant annet Ipanema som dyrker noe av den beste Brasilkaffen man kan få tak i.

Får vi tak i god nok kaffe?
For å danne oss et bilde av hvordan tilgjengeligheten på god kvalitetskaffe vil bli fremover hadde vi møter med et 10-talls eksportører i Santos.

Det er vanskelig å få fatt i god kvalitetskaffe i Brasil de nærmeste månedene frem mot sommeren. Dette gjenspeiler seg i prispåslaget på kaffe fra Brasil som i denne perioden er uvanlig høyt. Når det gjelder Utz sertifisert kaffe som vi kjøper mye av, er prispåslaget enda mye høyere.

Når det gjelder 2. halvår er det ikke så enkelt å gjøre avtaler for kaffeleveranser da flere eksportører er tilbakeholdende med å gi pris. Dette skyldes blant annet usikkerhet mht til hvor god årets avling kommer til å bli. Det er ganske sikkert at det blir en god avling, men det er stor usikkerhet om hvor god den vil bli. De fleste er av den oppfatning at den vil bli mindre god enn først antatt. Dette skyldes bla ekstremt mye regn i desember og januar, som kan ha påvirket størrelse og kvalitet på kaffebønnene. Innhøstingen starter i mai måned men de store volumene blir ikke høstet før i juni/juli/august. Frem til da vil det også være usikkerhet forbundet med fare for frost i de høyereliggende områdene. Husk det går mot vinter i Sør amerika nå!

Med våre gode samarbeidspartnere i brasil har vi heldigvis sikret det aller meste av vår kvalitetskaffe for høsten, man samtidig følger vi situasjonen i Brasil meget tett.

- Olav Munch