"Mitt hus, mitt liv"

"Mitt hus, mitt liv"

Publisert: 13. oktober 2011

"Mitt hus, mitt liv" (Minha Casa, Minha Vida) er et boligbyggingsprosjekt i Brasil. 

Boliger er en mangelvare i Brasil og mange må bo i slummen, eller såkalt favelas. I området ved kaffefarmen, Irarema, har Kaffehuset Friele investert i bygging av 10 eneboliger. 

Minha Casa, Minha Vida (MCMV) er et sosialt boligutbyggingsprogram som ble lansert av den brasilianske regjeringen i fjor. Hovedintensjonene med programmet er:

1) Skape bedre bo- og leveforhold for de lavere inntektsklassene i Brasil
2) Skape nye arbeidsplasser
3) Redusere omfanget av slumområder i Brasil, og fra det redusere de negative konsekvensene av å leve/bo i slumområder

Staten finansierer 50% av boligen mens resterende blir betalt med et statlig subsidiert lån over 30 år. Dette gjør det mulig for vanlige arbeidsfamilier å betale et månedlig avdrag.

Jacobs Douwe Egberts får tilbake investering når boligene er ferdig.